Душан Продановић    Dušan Prodanović

редовни професор, доктор грађевине

Full time professor, PhD, civil engineer

Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство
University of Belgrade – Faculty of Civil Engineering, Institute for Hydraulic and Environmental Engineering

Предаје на предметима: МЕХАНИКА ФЛУИДА и МЕРЕЊА У ХИДРОТЕХНИЦИ
Main subjects: FLUID MECHANICS AND MEASUREMENTS IN HYDRAULIC

Датум и место рођења:   31.07.1960. Црквице, Зеница, БиХ
Мобилни телефон+381 63 80-39-808
Институт за хидроетхнику+381 11 337-02-06
e-mail: dprodanovic@grf.bg.ac.rs


Биографија (општа, 1 страна, српски, 2016)      Curriculum Vitae  (for BLUES, 2016)

Списак свих радова (фебруар 2017)        List of all publications (Feb 2017)

Mеханика флуида    

Mерења у хидротехници     

Предавања на ААОМ (2003 и 2004)

Приватне странице


Назад ка списку наставника


Датум задњег ажурирања: септембар 2013