LabZaZap.png
Laboratorija za merenje zapremine tecnosti
Sa zadovoljstvom Vas obavestavamo da je na Gradjevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u Institutu za hidrotehniku, otvorena "Laboratorija za merenje zapremine tecnosti", akreditovana od strane Saveznog zavoda za mere i dragocene metale (resenje broj: 2/1-03-1042 od 25.11.1999. god.). Rukovodilac Laboratorije za protoke je dr Dusan Prodanovic, dipl. inz. Pun naziv Laboratorije je:


Resenje-Thumbnail.jpg
Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za hidrotehniku, Laboratorija za protocna merila zapremine tecnosti: magnetno-induktivna, ultrazvucna i protocna merila sa neposrednim merenjem zapremine, najveceg protoka QMAX=30 m3/h
Laboratorija za merenje zapremine tecnosti pruza usluge ispitivanja tipa novih merila, prvi pregled, periodicni pregled kao i kontrolni pregled merila, koristeci radne etalon posude zapremine, merne nesigurnosti 0.05%. Tipovi merila koji se mogu metroloski pregledati (kalibrisati) su elektromagnetni i ultrazvucni kao i mehanicki istisninski (volumetrijski, PD), nazivnog precnika ND do F80, odnosno protoka do 8.3 L/s (500 L/min, 30 m3/h). Fluid kojim se ispituje merilo je cista voda, temperature 200C20C, tako da se u Laboratoriji mogu pregledati sva merila koja rade sa hladnom vodom i tecnostima slicnim vodi (demin voda, mleko, pivo, sokovi, neke neotrovne hemikalije).
Radno vreme Laboratorije je od 7 do 15 sati, svakog dana. Po potrebi, pregled merila se moze organizovati i van radnog vremena.
Detaljniji prikaz laboratorije je dat u radu: Razvoj laboratorije za pregled protocnih merila, koji je prezentovan na skupu: Kongres metrologa Jugoslavije 2000, u Novom Sadu, 15-17. novembra 2000.
Za sve dodatne informacije o uslovima pregleda merila kao i cenovnik usluga, molimo Vas da kontaktirate rukovodioca Laboratorije:


dr Dusan Prodanovic, dipl. inz.
Tel./fax: (011) 337-0206
Telefon: (011) 3218-530
(011) 3218-593
Mobilni: 063-80-39-808
E-mail: mailto:eprodano@hikom.grf.bg.ac.rsFile translated from TEX by TTH, version 3.31.
On 30 Sep 2003, 14:36.