Катедра за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство


Предмети

Наставни план 2005

   

бр.

       Назив   предмета

Семест.

Фонд часова пред.+вежбе (недељно)

   Предметни    наставник

Асистенти

Начин полагања испита

1

МЕХАНИКА ФЛУИДА

(СВИ ОДСЕЦИ)

III

30 + 30
(2 + 2)

Проф. Душан Продановић

Доц. Ненад Јаћимовић


Немања Бранисављевић

Ана Мијић

Писмени

2

ХИДРОТЕХНИКА

(К, МТИ)

IV

30 + 30
(2 + 2)

Доц. Јован Деспотовић

Драгутин Павловић
Ненад Јаћимовић

Писмени

3

ХИДРОТЕХНИКА

(ПЖА)

VI

45 + 30
(3 + 2)

Доц. Јован Деспотовић

Драгутин Павловић
Ненад Јаћимовић

Писмени

4

ХИДРОЛОГИЈА

(ХВЕ)

IV

45 + 30
(3 + 2)

Доц. Зоран Радић
Доц. Јасна Плавшић

Драгутин Павловић
Дејана Ђорђевић

Писмени

+

Усмени

5

КВАЛИТЕТ ВОДА

(ХВЕ)

V

30 + 45
(2 + 3)

Проф. Дејан Љубисављевић

Владана Рајаковић

Писмени

6

ХИДРАУЛИКА 1

(ХВЕ)

V

45 + 45
(3 + 3)

Проф. Марко Иветић
Доц. Радомир Капор

Будо Зиндовић

Писмени

+

Усмени

7

ХИДРАУЛИКА 2

(ХВЕ)

VI

45 + 45
(3 + 3)

Проф. Марко Иветић
Доц. Радомир Капор

 

Будо Зиндовић

Писмени

+

Усмени

8

КОМУНАЛНА
ХИДРОТЕХНИКА 1

(ХВЕ)

VI

45 + 45
(3 + 3)

Проф. Дејан Љубисављевић

Александар Ђукић
Бранислав Бабић
Бранислава Јовановић
 

Писмени

+

Усмени

9

ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

(ХВЕ)

VI

30 + 30
(2 + 2)

Доц. Милош Станић

 Жељко Василић

Писмени

+

Усмени

10

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
ГРАЂЕВИНЕ 1

(ХВЕ)

VI

45 + 30
(3 + 2)

Проф. Љубодраг Савић

Владан Кузмановић
Бојан Миловановић

Писмени

+

Усмени

11

ИНЖЕЊЕРСКА ХИДРОЛОГИЈА

(ХВЕ)

VI

30 + 30
(2 + 2)

Доц. Зоран Радић
Доц. Јасна Плавшић

Драгутин Павловић
Дејана Ђорђевић

Писмени

+

Усмени

12

НАВОДЊАВАЊЕ

(ХВЕ)

VII

30 + 30
(2 + 2)

Доц. Милош Станић

Писмени

+

Усмени

13

ПЛОВНИ ПУТЕВИ И ПРИСТАНИШТА

(ХВЕ)

VII

30 + 30
(2 + 2)

Проф. Миодраг Јовановић

Доц. Дејан Коматина

Дејана Ђорђевић

Писмени

+

Усмени

14

ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ЗАШТИТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА

(ХВЕ)

VII

30 + 30
(2 + 2)

Доц. Ненад Јаћимовић

Ања Ранђеловић

Писмени

+

Усмени

15

КОРИШЋЕЊЕ
ВОДНИХ СНАГА

(ХВЕ)

VII

30 + 30
(2 + 2)

Доц. Тина Дашић

Писмени

+

Усмени

16

МЕРЕЊА У
ХИДРОТЕХНИЦИ

(ХВЕ)

VIII

30 +30
(2 + 2)

Проф. Душан Продановић

Немања Бранисављевић

Писмени

+

Усмени

17

РЕГУЛАЦИЈА
РЕКА

(ХВЕ)

VIII

45 + 45
(3 + 3)

Проф. Миодраг Јовановић

Доц. Дејан Коматина

Дејана Ђорђевић

Писмени

+

Усмени

18

ВОДОПРИВРЕДНИ
СИСТЕМИ

(ХВЕ)

VIII

30 + 30
(2 + 2)

Доц. Тина Дашић

Писмени

+

Усмени

19

КОМУНАЛНА ХИДРОТЕХНИКА 2

(ХВЕ)

VIII

45 + 30
(3 + 2)

Проф. Дејан Љубисављевић

Александар Ђукић
Бранислав Бабић
Бранислава Јовановић
 

Писмени

+

Усмени

20

УРБАНА ХИДРОЛОГИЈА

(ПЖА)

VIII

45 + 0
(3 +
0)

Доц. Јасна Плавшић
Доц. Милош Станић
Доц. Зоран Радић

Писмени