Катедра за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство


Предмети

Дипломске академске (мастер) студије

   

Бр.

       Назив   предмета

Сем.

ЕСПБ

Фонд часова пред.+вежбе (недељно)

   Предметни    наставник

Асистенти

Начин полагања испита

1

НУМЕРИЧКЕ МЕТОДЕ У ХИДРОТЕХНИЦИ

(ХВЕ)

I

5

30 + 30
(2 + 2)

в. проф. Радомир Капор

 

Будо Зиндовић

Писмени

+

Усмени

2

СТОХАСТИЧКА ХИДРОЛОГИЈА

(ХВЕ)

I

5

30 + 30
(2 + 2)

Зоран Радић
Јасна Плавшић
Драгутин Павловић

Писмени

+

Усмени

3

ХИДРОИНФОРМАТИКА

(ХВЕ)

I

5

30 + 30
(2 + 2)

доцент Милош Станић
Жељко Василић

Писмени

+

Усмени