Катедра за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство


Предмети

Докторске студије

   

бр.

       Назив   предмета

Семест.

Фонд часова пред.+вежбе (недељно)

   Предметни    наставник

Асистенти

Начин полагања испита

1

МЕХАНИКА ФЛУИДА

(ХВЕ)

XI

30 + 30
(
2 + 2)

Проф. Душан Продановић

Доц. Ненад Јаћимовић


Немања Бранисављевић

Ана Мијић

Писмени