Катедра за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство


Предмети

   

бр.

       Назив   предмета

Семест.

Фонд часова пред.+вежбе (недељно)

   Предметни    наставник

Асистенти

Начин полагања испита

+

 

 

 

 

 

 

Легенда:

Заједничке студије (СВИ)

Хидротехнички смер (ХИДРО)

Конструктивни смер (КОНСТР)

Путеви и железнице (ПИЖ)

Геодетски одсек (ГЕОД)

Менаџмент и информатика у грађ. (МТИ)

 

 

1

МЕХАНИКА
ФЛУИДА

(СВИ ОДСЕЦИ)

IV

45 + 45
(3 + 3)

Доц. Душан Продановић

Ненад Јаћимовић
Ана Мијић

Писмени

2

ХИДРАУЛИКА 1

(ХИДРО)

V

60 + 60
(4 + 4)

Проф. Марко Иветић
Доц. Радомир Капор

Будо Зиндовић

Писмени

+

Усмени

3

ОСНОВЕ
ХИДРОТЕХНИКЕ

(ПИЖ)

V

30 + 30
(2 + 2)

Доц. Јован Деспотовић

Драгутин Павловић
Ненад Јаћимовић

Писмени

4

ОСНОВЕ
ХИДРОТЕХНИКЕ И
САОБРАЋАЈНИЦА
 

(ГЕОД)

V

45 + 45
(3 + 3)

Доц. Јован Деспотовић

Драгутин Павловић
Ненад Јаћимовић

Писмени

5

ХИДРАУЛИКА

(МТИ)

V

45 + 30
(3 + 2)

Проф. Марко Иветић
Доц. Радомир Капор

Будо Зиндовић

Писмени

+

Усмени

6

ХИДРАУЛИКА 2

(ХИДРО)

VI

60 + 60
(4 + 4)

Проф. Марко Иветић
Доц. Радомир Капор

 

Будо Зиндовић

Писмени

+

Усмени

7

ХИДРОЛОГИЈА

(ХИДРО)

VI

75 + 75
(5 + 5)

Доц.. Зоран Радић
Доц. Јасна Плавшић

Драгутин Павловић
Дејана Ђорђевић

Писмени

+

Усмени

8

ОСНОВЕ
ХИДРОТЕХНИКЕ

(КОНСТР)

VI

30 + 30
(2 + 2)

Доц. Јован Деспотовић

Драгутин Павловић
Ненад Јаћимовић

Писмени

9

КВАЛИТЕТ ВОДА

(ХИДРО)

VII

30 + 30
(2 + 2)

Проф. Дејан Љубисављевић

Владана Рајаковић

Писмени

10

РЕГУЛАЦИЈА
РЕКА

(ХИДРО)

VII

60 + 60
(4 + 4)

Проф. Миодраг Јовановић

Доц. Дејан Коматина

Дејана Ђорђевић

Писмени

+

Усмени

12

КОМУНАЛНА
ХИДРОТЕХНИКА
I

(ХИДРО)

                VII

VIII

60 + 60
(2 + 0)

(2 + 4)

Проф. Дејан Љубисављевић

Александар Ђукић
Бранислав Бабић
Бранислава Јовановић
 

Писмени

+

Усмени

13

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
МЕЛИОРАЦИЈЕ

(ХИДРО)

                VII

VIII

75 + 75
(2 + 2)

(3 + 3) 

Доц. Милош Станић

Писмени

+

Усмени

14

ПЛОВНИ ПУТЕВИ И
ПРИСТАНИШТА

(ХИДРО)

VIII

30 + 30
(2 + 2)

Проф. Миодраг Јовановић

Доц. Дејан Коматина

Дејана Ђорђевић

Писмени

+

Усмени

15

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
КОНСТРУКЦИЈЕ

(КОНСТР)

VIII

30 + 30
(2 + 2)

Доц. Љубомир Савић

Владан Кузмановић
Бојан Миловановић

Писмени

+

Усмени

17

КОРИШЋЕЊЕ
ВОДНИХ СНАГА

(ХИДРО)

                VIII

IX

75 + 75
(3 + 2)

(2 + 3)

Доц. Тина Дашић

Писмени

+

Усмени

18

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
ГРАЂЕВИНЕ

(ХИДРО)

                VIII

IX

75 + 75
(2 + 2)

(3 + 3)

Доц. Љубомир Савић

Владан Кузмановић
Бојан Миловановић

Писмени

+

Усмени

19

ВОДОПРИВРЕДНИ
СИСТЕМИ

(ХИДРО)

IX

45 + 45
(3 + 3)

Доц. Тина Дашић

Писмени

+

Усмени

20

КОМУНАЛНА
ХИДРОТЕХНИКА
II

(ХИДРО)

IX

75 + 75
(5 + 5)

Проф. Дејан Љубисављевић

Александар Ђукић
Бранислав Бабић
Бранислава Јовановић
 

Писмени

+

Усмени

22

ЕКОЛОШКИ
ИНЖЕЊЕРИНГ

(МТИ)

IX

30 + 30
(2 + 2)

Проф. Марко Иветић

Бранислава Јовановић

Писмени

+

Усмени

23

ОПТИМИЗАЦИЈА
СИСТЕМА
- изборни -

(ХИДРО)

IX 30 +30
(2 + 2)
Проф. Серафим Оприцовић

Писмени

24

МЕРЕЊА У ХИДРОТЕХНИЦИ
- изборни -

(ХИДРО)

IX

30 +30
(2 + 2)

Доц. Душан Продановић

Ненад Јаћимовић
Ана Мијић

Писмени

+

Усмени

25

СТОХАСТИЧКА ХИДРОЛОГИЈА
- изборни -

(ХИДРО)

IX 30 +30
(2 + 2)

Доц. Зоран Радић Доц. Јасна Плавшић

Драгутин Павловић

Писмени

+

Усмени