Катедра за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство


Грађевински факултет Универзитета у Београду

 

Научни пројекти за период 2011-2014

 

 

Програм истраживања у области технолошког развоја
Област 37 - Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха

Пројекат ТР 37009:

Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација (акроним: МОРЕ)

Monitoring and Modeling of Rivers and Reservoirs / Physical, Chemical, Biological and Morphodynamic Parameters

Пројекат ТР 37010:

Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре

Urban Drainage Systems as Key Infrastructure in Cities and Towns