Катедра за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство

Наставници и асистенти

 

Наставници
бр.

Наставник

Слика

Ангажовање на предметима  
1

Проф. Миодраг Јовановић

Регулација река

Пловни путеви и пристаништа

 
2

Проф. Дејан Љубисављевић

  Квалитет вода

Комунална хидротехника 1

Комунална хидротехника 2

 
3

Проф. Марко Иветић

Хидраулика

Хидраулика 1

Хидраулика 2

 
4

В.Проф. Душан Продановић

Механика флуида

Мерења у хидротехници

 
5

В.Проф. Радомир Капор

Хидраулика

Хидраулика 1

Хидраулика 2

 
6

В.Проф. Јован Деспотовић

Основе хидротехнике

Основе хидротехнике и саобраћајница

 
8

В.Проф. Љубомир Савић

Хидротехничке конструкције

Хидротехничке грађевине

 
7

Доц. Зоран Радић

Хидрологија

Урбана хидрологија и метеорологија

Стохастичка хидрологија

 
9

Доц. Милош Станић

Хидротехничке мелиорације  
10

Доц. Дејан Коматина

Регулација река

Пловни путеви и пристаништа

 
11

Доц. Тина Дашић

Коришћење водних снага

Водопривредни системи

 
12

Доц. Јасна Плавшић

Хидрологија

Инжењерска хидрологија

Стохастичка хидрологија

 
13

Доц. Владан Кузмановић

Хидротехничке конструкције

Хидротехничке грађевине

 
14

Доц Ненад Јаћимовић

Механика флуида

Основе хидротехнике

Основе хидротехнике и саобраћајница

Мерења у хидротехници

 
15

Доц Зорана Науновић

 

Еколошки инжењеринг

Чврсти отпад

 
Асистенти
бр. Асистент Слика Ангажовање на предметима  
16

Мр Бранислав Бабић

Квалитет вода

Комунална хидротехника 1

Комунална хидротехника 2

 
17

Мр Александар Ђукић

Квалитет вода

Комунална хидротехника 1

Комунална хидротехника 2

 
18

Мр Драгутин Павловић

Хидрологија

Механика флуида

Основе хидротехнике

Основе хидротехнике и саобраћајница

 
19

Мр Дејана Ђорђевић

Регулација река

Пловни путеви и пристаништа

 
20

Мр Бранислава Јовановић

Квалитет вода

Комунална хидротехника 1

Комунална хидротехника 2

Еколошки инжењеринг

 
21

Мр Владана Рајаковић

  Квалитет вода

Еколошки инжењеринг

 
22

Мр. Немања Бранисављевић

  Механика флуида

Мерења у хидротехници

 
23

Бојан Миловановић

Хидротехничке конструкције

Хидротехничке грађевине

 
24

Мр. Ана Мијић

(тренутно на докторату на Imperial College-у)

Механика флуида

Мерења у хидротехници

 
25

Будо Зиндовић

  Хидраулика

Хидраулика 1

Хидраулика 2

Нумеричке методе у хидротехници

 
Асистенти докторанти
25

Душан Костић

  Механика флуида

Хидраулика

 
26

Ања Ранђеловић

  Механика флуида

Хидраулика

 
27

Жељко Василић

  Хидротехничке мелиорације

Мерења у хидротехници

 
Пензионери
1

Проф. Серафим Оприцовић

Оптимизација система

Водопривредни системи

 
2

Проф. Бранислав Ђорђевић

  Оптимизација система

Водопривредни системи

 
3

Проф. Божидар Батинић

  Хидраулика  
4

Проф. Димитрије Авакумовић

  Хидротехничке мелиорације  
5

Проф. Петар Петровић

  Хидротехничке конструкције  
6

Проф. Војислав Вукмировић

  Основе хидротехнике

Основе хидротехнике и саобраћајница

 
7

Проф. Милоје Милојевић

  Комунална хидротехника  
8

Проф. Драган Мушкатировић

  Регулација река

Пловни путеви и пристаништа

 
9

Проф. Георгије Хајдин

  Механика флуида  

 

Насловна страна