Новости >>>

Нови сајт Катедре и Института

Грађевински факултет (ГФ)
Универзитета у Београду

Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство (ИХЕ)

 

(FCE) Faculty of Civil Engineering
University of Belgrade

Institute for Hydraulic and
Environmental
Engineering (IHE)

Breaking news >>>

New website!

 

Катедре за хидротехнику и водно
еколошко инжењерство
(предмети, план наставе, наставници...)

Институт за хидротехнику
(организација, развој, пројекти, публикације...)

О Одсеку за хидротехнику - Short presentation

Српско Друштво за Хидрауличка Истраживања

 


Chair and Institute presentation

Презентација катедре и института

Хидрауличка лабораторија

Лабораторија за санитарну хидротехнику

Лабораторија за мерење запремине воде

IRTCUD

UNESCO Chair in water for Ecologically Sustainable Development

 

9UDM  -  WEB mail  -  Istorija novosti  -  Moodle (ускоро) - Размена

 

Адреса: Рузвелтова 1а, зграда Завода за физику, Београд

Поштанска адреса: Институт за хидротехнику и водно-еколошко
инжењерство
, Грађевински факултет, п. фах 42, 11120 Београд

Телефон: (011) 3218530, 3370206 Факс: (011) 3370206

Е-пошта: office@hikom.grf.bg.ac.rs

 

Address: Ruzveltova 1а, Belgrade

Mailing address: Faculty of Civil Engineering, Institute for Hydr.
and Env. Engineering,
P.O. Box 42, 11120 Belgrade, Serbia

Phones: +381 11 3218530, 3370206 Fax: +381 11 3370206

E-mail: office@hikom.grf.bg.ac.rs